Budowa komputera


Analizując budowę komputera skupimy się przede wszystkim na trzech jej aspektach:  • Jednostka centralna- elementy budowy jednostki centralnej komputera.
  • Urządzenia wejścia - niektóre urządzenia służące do wprowadzania danych do komputera.
  • Urządzenia wyjścia - urządzenia służące do wyprowadzania danych.