=====================================================================================================================================================
===================================================================================================================================================== =====================================================================================================================================================
===================================================================================================================================================== Elementy menu możesz budować powielając tę linijkę kodu: