Czytam "Pana Tadeusza"

Czytam "Pana Tadeusza"

Sformatuj dysk c:\

Nie widziałem jeszcze filmu 'Faraon'

Nie widziałem jeszcze filmu 'Faraon'

Teraz będzie przejście do nowej linii w kodzie strony

Zdefiniuj zmienną o nazwie $liczba

a teraz sprawdź tabulatory