ZAD1

A=64
B=8
suma liczb 64 i 8 wynosi 72
różnica pomiędzy 64 i 8 wynosi 56
różnica pomiędzy 64 i 8 wynosi 512
iloraz liczb 64 i 8 wynosi 8

ZAD2

A=64
B=8
suma liczb 64 i 8 wynosi 72
różnica pomiędzy 64 i 8 wynosi 56
różnica pomiędzy 64 i 8 wynosi 512
iloraz liczb 64 i 8 wynosi 8

ZAD3

A=69
B=800
suma liczb 69 i 800 wynosi 869
różnica pomiędzy 69 i 800 wynosi -731
różnica pomiędzy 69 i 800 wynosi 55200
iloraz liczb 69 i 800 wynosi 0.08625

ZAD5

dochud: 5000
kwota wolna od podatku: 530.08
wartość podatku: 849.28

ZAD4