Solarnia
Gmina Bierawa Województwo Opolskie

Solarnia

Nazwa miejscowości wywodzi się od soli polskiej nazwy minerału halitu. Heinrich Adamy w swoim dziele o nazwach miejscowości na Śląsku wydanym w 1888 roku we Wrocławiu jako najstarszą nazwę miejscowości wymienia Solarnia podając jej znaczenie "Salzlager" czyli w języku polskim "obozowisko wydobywania soli". W 1936 roku w okresie narodowego socjalizmu administracja III Rzeszy zmieniła historyczną nazwę Solarnia na całkowicie niemiecką Salzforst czyli "Solny las" nawiązującą do pierwotnego znaczenia..